Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
Bạn thấy trang web này thế nào ?

Bạn thấy trang web này thế nào ?
Đẹp
997  50.3%
Bình thường
383  19.3%
Xấu
370  18.6%
Rất đẹp
234  11.8%

Số người tham gia bình chọn  :  1984
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 07 Tháng 12 2009 23:06
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 26 Tháng 5 2019 12:36
Bạn đang ở: Home Bạn thấy trang web này thế nào ?