Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
Bạn thấy trang web này thế nào ?

Bạn thấy trang web này thế nào ?
Đẹp
1000  50.2%
Bình thường
383  19.2%
Xấu
371  18.6%
Rất đẹp
237  11.9%

Số người tham gia bình chọn  :  1991
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 07 Tháng 12 2009 23:06
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 15 Tháng 10 2019 18:53
Bạn đang ở: Home Bạn thấy trang web này thế nào ?
1baiser.com