TOÀN CẢNH NGUYỆN VỌNG 2 NĂM 2010 In
Viết bởi Lê Gia Thanh   
Thứ năm, 26 Tháng 8 2010 22:07
Số tư liệu: 5151/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành: 25-08-2010
Tệp đính kèm: Nguyện vọng 2 năm 2010
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ báo cáo của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về ngành học, khối thi, chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ đăn ký xét tuyển và nguồn tuyển nguyện vọng 2 (NV2) của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.   Vào đây để xem chi tiết

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 8 2010 22:15