Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 In
Viết bởi Lê Văn Thắng   
Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 18:01

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch số 30/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 4 năm 2016 về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017;

Năm học 2016 - 2017, trường THPT Bình Sơn dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 10 lớp = 380 học sinh;

Trường THPT Bình Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Tuyển đúng, tuyển đủ học sinh theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT; đảm bảo an toàn, chính xác, công bằng, khách quan, hiệu quả.

II. Phương thức tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh

1. Thi tuyển

- Đối tượng dự thi: Là học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong độ tuổi quy định tại Điều 37 của Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT_BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDDT và chưa học cấp THPT.

- Thời gian thi: 07, 08/6/2016.

- Môn thi: Toán - Ngữ Văn – Môn thứ 3

Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

+ Bản chính học bạ.

+ Giấy xác nhận được hưởng các chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS  (tạm thời) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước phải có giấy xác nhận của UBND xã không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân và 01 ảnh 3x4 phía sau ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh để trường làm thẻ dự thi.

- Ngày 02, 03/6/2016 học sinh đến trường kiểm tra đối chiếu, phát hiện sai sót về hồ sơ.

2. Tuyển thẳng

Là học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Sông Lô trong các trường hợp sau:

Học sinh học tại các trường THCS DTNT Lập Thạch, THCS DTNT Tam Đảo; Học sinh là người dân tộc rất ít người

Học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Hồ sơ tuyển thẳng bao gồm tất cả các loại hồ sơ như thi tuyển và nếu là người dân tộc rất ít người có giấy xác nhận là con dân tộc rất ít người do UBND huyện cấp.

3. Xét tuyển

Xét tuyển bằng kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS: Học sinh được Sở GD&ĐT hoặc các Sở, Ngành của Tỉnh cử tham gia các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ, Ngành trung ương tổ chức từ học kỳ II lớp 9 năm học 2015-2016 được nộp hồ sơ xét tuyển  đối với học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú  tại Sông Lô.

Hồ sơ xét tuyển bao gồm tất cả các hồ sơ như thi tuyển và quyết định của Sở GD&ĐT cử học sinh tham gia các kỳ thi.

V. MÔN THI, CHƯƠNG TRÌNH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI, ĐỀ THI:

1. Môn thi: Toán, Ngữ văn và môn thứ 3. Điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn được tính hệ số 2, điểm bài thi môn thứ 3 được tính hệ số 1. Môn thứ 3 được công bố sớm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc năm học.

2. Thời gian làm bài thi: Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút; môn thứ ba 60 phút.

3. Chương trình thi: Toàn cấp THCS, chủ yếu ở lớp 9.

4. Đề thi:

+ Sở GD&ĐT tổ chức ra đề, sao in. Đề thi được phát đến từng thí sinh.

+ Tất cả các đề thi đều được qui về thang điểm là 10.

VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

+ Ngày 16/5-20/5/2016: Bán đơn tuyển sinh tại văn phòng nhà trường.

+ Từ ngày 26/5/2016 - 30/5/2016: Thu đơn và hồ sơ đăng kí dự tuyển của học sinh (kể cả diện tuyển thẳng, diện xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập ở cấp THCS). Lập danh sách diện tuyển thẳng, diện xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập ở cấp THCS. Nhập dữ liệu bằng phần mềm đối với các thí sinh thi tuyển.

+ Ngày 31/5, 01/6/2016 học sinh đến trường kiểm tra đối chiếu phát hiện sai xót về hồ sơ nhà trường niêm yết danh sách học sinh đăng kí dự tuyển tại trường để học sinh đối chiếu, phát hiện sai sót về hồ sơ. HĐTS nhà trường cử cán bộ trực nhận phản ánh sai sót về hồ sơ học sinh, quyết định cho sửa chữa sau khi kiểm tra đối chiếu.

+ Ngày 02/6/2016: Nộp về Sở (phòng GDTrH) các văn bản và dữ liệu như sau:

- 01 bộ bảng ghi tên dự thi chính thức in từ chương trình quản lí thi.

- 01 bộ danh sách niêm yết phòng thi.

- Số lượng học sinh đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập ở cấp THCS.

- Số lượng thí sinh đăng kí dự thi (theo mẫu đính kèm).

- Danh sách thí sinh dự thi tại trường có nguyện vọng 1 vào trường DTNT Tỉnh.

- Danh sách cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia chấm thi.

+ Từ 8h00, ngày 04/6/2016: Chủ tịch Hội đồng coi thi, Thanh tra coi thi họp tại Sở GD&ĐT (Hội trường tầng 5).

+ Ngày 06/6/2016: Họp Hội đồng coi thi, học tập qui chế và nghiệp vụ coi thi, kiểm tra hồ sơ, CSVC phục vụ thi. Chủ tịch và Thư kí Hội đồng coi thi trực nhận đề thi.

+ Ngày 07, 08/6/2016: Thi theo lịch.

Ngày, buổi thi

Môn thi

Thời điểm giao đề cho thí sinh

Thời điểm tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

Buổi sáng:  07/6/2016

Ngữ văn

08h00

08h05

120 phút

Buổi chiều: 07/6/2016

Môn thứ 3

14h00

14h05

60 phút

Buổi sáng:  08/6/2016

Toán

08h00

08h05

120 phút

+ Ngày 08/6/2016: Từ 13h30 đến 14h30, Chủ tịch Hội đồng coi thi cùng Thư ký nộp bài thi và hồ sơ coi thi về địa điểm chấm thi (Đoàn An điều dưỡng 18 - Quân chủng PKKQ, thành phố Vĩnh Yên).

+ Ngày 23/6/2016: Từ 08h00 đến 09h00, nhận kết quả chấm thi tại Sở (phòng GDTrH). Niêm yết kết quả chấm thi. HĐTS họp tổ chức xét tuyển học sinh.

+ Từ ngày 23 - 26/6/2016: Trường nhận đơn phúc khảo bài thi, lập danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài thi. 

+ Ngày 26/6/2016: Từ 07h00 đến 11h30 Duyệt kết quả tuyển sinh lần 1 Từ 14h00 niêm yết danh sách học sinh trúng tuyến tại trường; thí sinh xem danh sách trúng tuyển trên trang web của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tại địa chỉ: www.vinhphuc.edu.vn

+ Ngày 28/6/2016: Nộp về Sở (phòng GDTrH) danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài thi.

+ Ngày 26-28/6/2016: Nhập học học sinh trúng tuyển

+ Ngày 06/7/2016: Nhận kết quả chấm phúc khảo bài thi, niêm yết kết quả phúc khảo, họp HĐTS xét tuyển qua kết quả phúc khảo.

+ Ngày 07/7/2017: Duyệt danh sách học sinh trúng tuyển qua phúc khảo tại Sở.

Trường thông báo kết quả thi công khai tại bảng tin nhà trường và trên Web: http://www.binhson.edu.vn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 07:38
 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

ĐÁNH GIÁ - NHẬN ĐỊNH

Cong_thong_tin_tuyen_sinh

Thong_tin_tuyen_sinh

Huong_nghiep

De_thi-Dap_an_DH-CD

Tu_dien_Anh-Viet

Thi_thu_Dai_hoc

ĐỒNG HỒ

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay104
mod_vvisit_counterHôm qua269
mod_vvisit_counterTuần này104
mod_vvisit_counterTháng này4437
mod_vvisit_counterTất cả1135277

Online: 4
Hôm nay: 16/09/2019

LIÊN KẾT WEBSITE


Bạn đang ở: Home TUYỂN SINH Tuyển sinh lớp 10 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017
1baiser.com