Website Trường THPT Bình Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

Nề nếp nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao!
Hướng dẫn khen thưởng và kỷ luật học sinh In
Viết bởi Le Gia Thanh   
Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 23:58

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành

kỷ luật học sinh các trường phổ thông

         (Số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo)

Kính gởi: - Các sở giáo dục

                - Các trường trực thuộc Bộ…

Bộ Giáo Dục đã quy định về quyền hạn, nhiệm vụ học sinh, quy định về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông. Nay Bộ hướng dẫn cụ thể về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh phổ thông như sau:

III. Hình thức thi hành kỷ luật:

      Theo quy định của Bộ Giáo Dục, việc thi hành kỷ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể vận dụng như sau

1.      Khiển trách trước lớp:

    Những học sinh phạm 1 trong các khuyết điểm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ cấp bản thân sẽ bị khiển trách trước lớp:

-    Nghỉ học không xin phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng.

-   Không thuộc bài hoặc làm bài, không chuẩn bị đầy đủ bài do thầy, cô giáo quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

-   Đi học không đúng giờ hoặc đi lao động không mang theo đầy đủ dụng cụ lao động mà nhà trường đã quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

-   Nói năng thô tục, đánh bạc (chơi số đề), hút thuốc lá…

-   Mắc khuyết điểm sai phạm trong những điều mà nhà trường ngăn cấm, dù chỉ là 1 lần, song đã có tác nhất định đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: quay cóp hoặc gà bài bạn trong giờ kiểm tra bài, có thái độ kém văn hóa hoặc hành vi thiếu đạo đức đối với thầy, cô giáo, đối với cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh, gây mất đoàn kết trong tổ, nhóm học tập, bao che hoặc đồng tình với những hành vi sai trái của bạn, không báo cáo với nhà trường những việc làm sai trái của bạn mà mình đã biết để nhà trường có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, hoặc kiểm điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

-   Việc quyết định khiển trách trước lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm xét quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến của cán bộ chi đoàn và cán bộ lớp và công bố kịp thời vào buổi sinh hoạt lớn hàng tuần, sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo hiệu trưởng để biết và theo dõi.

 

 

 

2.      Khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường:

-   Những học sinh vi phạm 1 trong các khuyết điểm sau đây: trong quá trình thực hiện nội quy nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản than sẽ bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường:

-   Tái phạm nhiều lần một trong các khuyết điểm: sai phạm đã bị khiển trách trước lớp.

-   Mắc khuyết điểm sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm dù chỉ là một lần, song đã gây nhiều tác hại ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: ăn cắp bút, sách, tiền bạc, đồ dùng tư trang… của bạn bè, thầy, cô giáo, gia đình, hoặc của nhân dân nơi mình ở: gây gỗ, đánh nhau, với bạn bè và những người ở ngoài nhà trường: tung dư luận xấu, phao tin đồn nhãm, tham gia tuyên truyền các hoạt động mê tín dự đoan: nghe nhạc, xem phim hoặc truyền bá sách báo có nội dung xấu; hoặc mắc các khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

-   Trong trường hợp học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm những điều nhà trường nghiêm cấm, song chưa đủ mức độ phải khiển trách trước Hội đồng kỷ luật của nhà trường như tái phạm một trong các khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước lớp thì giáo viên chủ nhiệm lớp có thể tham khảo ý kiến của cán bộ đoàn, cán bộ lớp đề nghị Hiệu trưởng quyết định cho khiển trách trước lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp cần công bố kịp thời kỷ luật đọc trước lớp và thông báo cho cha mẹ học sinh biết để phối hợp giáo dục.

-   Việc khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường xét đề nghị Hiệu trưởng quyết định thực hiện.

3.      Cảnh cáo trước toàn trường:

-   Những học sinh phạm một trong các khuyết điểm, sai phạm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản thân sẽ bị Hội đồng kỷ luật nhà trường cảnh cáo trước toàn trường:

-   Mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường mà không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm.

-   Đã nhiều lần trốn học, trốn đi lao động hoặc quay cop gà bài cho bạn trong lúc kiểm tra.

-   Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn, dù chỉ một lần, song có tác hại nghiêm trọng như: ăn cắp hoặc cướp giật ở trong và ngoài trường; có lỗi nói và hành động vô lễ với thầy, cô giáo; trêu chọc hoặc có hành vi thô bỉ đối với phụ nữ, với người nước ngoài; có những biểu hiện rõ ràng về gây rối trật tự trị an; bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết; đánh nhau có tổ chức hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

-   Hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị. Hiệu trưởng quyết định và thực hiện. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào sổ học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết.

4.      Đuổi học 1 tuần lễ:

-   Những học sinh vi phạm các khuyết điểm, sai phạm đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi, sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu tới những học sinh khác; hoặc phạm khuyết điểm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ nghiêm trọng, làm tổn thương nhiều đến danh dự của nhà trường, của thầy, cô giáo và tập thể học sinh như: trộm cắp, trấn lột, gây gỗ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác… hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm có tính chất và mức độ tác hại tương đương thi hội đồng kỷ luật nhà trường xét đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thi hành, đồng thời báo cáo lên cơ quan quản lí giáo dục cấp trên trực tiếp để biết và theo dõi.

-   Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào sổ học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết để phối hợp giáo dục.

-   Trong thời gian 1 tuần lễ bị đuổi học, học sinh này phải kiểm điểm và suy nghĩ một cách sâu sắc về những khuyết điểm, sai phạm của mình, nếu tỏ ra thành khẩn ăn năn, hối lỗi, có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ thì sau thời hạn bị đuổi học Hiệu trưởng có thể xét và quyết định cho tiếp tục hoc. Thời gian học sinh bị đuổi học sẽ được coi là nghỉ học có phép nếu được học lai;

-   Nếu trong thời gian bị đuổi học 1 tuần lễ, học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm không tỏ ra thành khẩn hối lỗi và quyết tâm sửa chữa, thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiêm trọng khác thị Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ đề nghị Hiệu trưởng quyết định đuổi học hẳn 1 năm.

-   Gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và giáo dục con cái trong thời gian học sinh bị đuổi học.

5.      Đuổi học 1 năm

-   Những học sinh mắc một trong các khuyết điểm, sai phạm sau đây sẽ bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thi hành kỷ luật đuổi học một năm, có ghi học bạ và thông báo cho gia đình, đồng thời giao cho gia đình, đoàn đội và chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục.

-   Mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường thông qua Hiệu trưởng đuổi học một tuần lễ mà không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm, thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiêm trọng khác.

-   Mắc khuyết điểm, sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu, song hành động sai phạm này là có ý thức và chủ động (không phải bị lôi kéo, a tòng), gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như: tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động, … dùng vũ khí ( dao găm, lưỡi lê, súng lục, lựu đạn …) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, can án ngoài nhà trường bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

-   Sau khi thi hành kỷ luật đuổi học một năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay lên cơ quan giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý là Phòng giáo dục (đối với học sinh cấp 2) và Sở giáo dục (đối với học sinh PTTH) để biết và theo dõi.

-   Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại thì phải làm đơn xin nhà trường cũ xét cho học lại và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn…) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình.

-   Ngoài các hình thức thi hành kỷ luật trên đây, để đảm bảo tính sư phạm và tính nghiêm túc của việc giảng dạy và học tập trong giờ lên lớp, giáo viên bộ môn có thể tạm thời đình chỉ việc học tập và đưa lên để Hiệu trưởng giáo dục những học sinh mắc phải 1 trong các sai phạm như: nói năng hoặc có thái độ vô lễ với thầy, cô giáo; gây gỗ đánh nhau với bạn bè ở trong lớp; gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến việc học tập của tập thể lớp, mặc dù đã được thầy, cô giáo khuyên răn, nhắc nhở… Các học sinh này được vào lớp tiếp tục học trong tiết học sau.

 

B. Lập hồ sơ đề nghị xét kỷ luật đối với những hình thức kỷ luật khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường trở lên

1. Sau khi phát hiện những học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm từ mức độ  cần đề nghị khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường trở lên, giáo viên chủ nhiệm lớp phải lập hồ sơ và báo cáo ngay với Hiệu trưởng và Hội đồng kỷ luật của nhà trường để xét và thi hành kỷ luật kịp thời, qua đó giáo dục chung cho học sinh toàn trường, đồng thời nhà trường phải thông báo cho gia đình học sinh biết để có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường tiến hành giáo dục con em sửa chữa khuyết điểm.

Hồ sơ xét kỷ luật đối với những học sinh phạm lỗi này bao gồm:

-         Bản tự kiểm điểm sai phạm của học sinh phạm lỗi (sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp của học sinh phạm lỗi) kèm theo những tài liệu, tang vật nếu có.

2. Xét quyết định kỷ luật:

- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị, xét kỷ luật do giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo và đề nghị. Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ căn cứ vào ý thức phạm lỗi, tính chất và mức độ tác hại của hành động phạm lỗi của từng học sinh mà quyết định hình thức kỷ luật thích đáng(từ mức độ khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường trở lên).

- Thành phần Hội đồng kỷ luật nhà trường bao gồm: Hiệu trưởng, đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đại biểu Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp của học sinh vi phạm và hai giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và được Hội đồng giáo dục tín nhiệm về đạo đức cử làm ủy viên của Hội đồng kỷ luật.

- Hiệu trưởng chủ trì các phiên họp của Hội đồng kỷ luật, Hội đồng kỷ luật họp kín khi biểu quyết kỷ luật. Phương thức biểu quyết là bỏ phiếu kín. Cha mẹ học sinh và bản thân học sinh phạm lỗi được mời đến tham dự buổi họp của Hội đồng kỷ luật để nghe báo cáo về khuyết điểm, sai phạm của học sinh. Khi Hội đồng kỷ luật bàn bạc và biểu quyết hình thức kỷ luật thì không được tham dự. Hội đồng kỷ luật biểu quyết theo đa số. Riêng đối với hình thức đuổi học phải có ít nhất 2/3 số thành viên biểu quyết tán thành. Những vụ kỷ luật phức tạp cần được đưa ra trước Hội đồng giáo dục của nhà trường bàn hướng giải quyết trước khi Hội đồng kỷ luật họp để xét và biểu quyết.

- Biên bản thảo luận và biểu quyết của Hội đồng kỷ luật phải được chuyển ngay cho Hiệu trưởng để xét và quyết định kỷ luật. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với Hội đồng kỷ luật phải báo cáo ngay với Phòng giáo dục (cấp PTCS) hoặc Sở giáo dục (Cấp PTTH) xét quyết định và thông báo ngay cho học sinh và gia đình học sinh biết:

 

3. Thời hạn xét kỷ luật:

- Xét định kỳ hàng tháng, cuối học kỳ, cuối năm học.

- Xét đột xuất để thi hành kỷ luật kịp thời nhằm nâng cao tác dụng giáo dục chung cho toàn trường và nhanh chống hạn chế tác hại của hành động phạm lỗi.

4. Quyền khiếu nại của học sinh và cha mẹ học sinh:

Học sinh và cha mẹ học sinh có quyền khiếu nại về kỷ luật của mình từ mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường trở lên trong thời hạn 1 tuần lễ kể từ ngày được thông báo quyết định kỷ luật.

a.       Nếu kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường hoặc bị đuổi học 1 tuần lễ thì làm đơn khiếu nại với nhà trường. Hiệu trưởng phải xem xét lại vụ kỷ luật và trả lời ngay cho đương sự trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong quyết định kỷ luật thì Hiệu trưởng phải triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật để bàn bạc. xem xét vụ kỷ luật cho thỏa đáng trong phạm vi 1 tuần lễ kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

b.      Nếu bị kỷ luật đuổi học 1 năm thì có thể làm đơn khiếu nại với nhà trường hoặc cơ quan giáo dục cấp trên (phòng giáo dục đối với cấp 1,2, Sở giáo dục đối với cấp 3). Hiệu trưởng phải xem xét lại vụ kỷ luật và trả lời ngay cho đương sự trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu phát hiện có sai lầm trong việc xữ lý kỷ luật thì Hiệu trưởng phải triệu tập ngay Hội đồng kỷ luật của nhà trường để bàn bạc xem xét vụ kỷ luật cho thỏa đáng trong phạm vi 1 tuần lễ kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Phòng, Sở giáo dục sau khi nhận được đơn khiếu nại của học sinh hoặc cha mẹ học sinh phải xem xét lại vụ kỷ luật và trả lời cho đương sự trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

V. Việc giúp đỡ học sinh học sinh bị kỷ luật sửa chữa khuyết điểm. xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật:

     Đối với những học sinh bị kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ mộn. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập thể lớp có trách nhiệm theo dõi, tích cực giúp đỡ rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ.

1.      Cuối năm học: Hội đồng kỷ luật của nhà trường dưới sự điều khiển của Hiệu trưởng sẽ họp bàn để xét quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi học sinh được mời đến tham dự cuộc họp này, nhưng khi Hội đồng kỷ luật biểu quyết xóa kỷ luật thì không được tham dự. Việc biểu quyết này sẽ tiến hành bằng bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đa số. Quyết định hạ mức hoặc xóa bỏ kỷ luật phải được công bố tại nơi đã công bố thi hành kỷ luật, đồng thời thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết.

Hồ sơ để xét hạ mức hoặc xóa kỷ luật gồm:

a.       Bản tự kiểm điểm về quá trình phấn đấu sửa chữa khuyết điểm và mức độ tiến bộ của học sinh phạm lỗi.

b.      Đề nghị hạ mức hoặc xóa bỏ kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm lớp sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp của học sinh vi phạm.

2.      Việc ghi kỷ luật vào học bạ của học sinh chỉ tiến hành vào cuối năm học, sau khi Hội đồng kỷ luật đã họp xét và quyết định hạ mức hoặc xóa kỷ luật cho học sinh vi phạm và ghi theo mức kỷ luật mới (nếu được hạ mức) hoặc không ghi kỷ luật (nếu được xóa kỷ luật). Chỉ ghi vào học bạ các kỷ luật từ mức cảnh cáo trước toàn trường trở lên.

Hội đồng kỷ luật chỉ xét xóa kỷ luật cho những học sinh bị mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường trở lên. Ví du:

Một học sinh A, trong học kỳ I mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị Hội đồng kỷ luật quyết định xử lý cảnh cáo trước toàn trường. Đến cuối năm học đó, đã cố gắng phấn đấu sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ, học sinh này đã được Hội đồng kỷ luật xét hạ mức kỷ luật từ cảnh cáo trước toàn trường xuống mức độ khiển trách trước Hội đồng kỷ luật.

Như vậy, nhà trường không ghi vào sổ học bạ của học sinh này mức độ kỷ luật cảnh cáo nữa.

      Các quyết định hạ mức hoặc xóa bỏ kỷ luật đối với học sinh phạm lỗi, nhà trường phải thông báo ngay cho gia đình học sinh để phối hợp cùng nhà trường động viên con em tiếp tục phấn đấu tiến bộ hơn nữa.

VI. Việc lưu trữ hồ sơ khen thưởng, kỷ luật và hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật:

1. Hồ sơ khen thưởng:

 - Hồ sơ đối với học sinh được thưởng phiếu khen, được ghi tên vào bảng danh dự của lớp hoặc được khen trước lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp lưu giữ tại sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học trong 1 cấp học.

- Hồ sơ đối với học sinh được khen thưởng trước toàn trường, học sinh được tặng danh hiệu “học sinh tiên tiến”, “học sinh giỏi”, “học sinh xuất sắc” học sinh được ghi tên vào bảng danh dự của trường, học sinh được khen thưởng đặc biệt… sẽ do văn phòng nhà trường lưu giữ lâu dài.

2. Hồ sơ kỷ luật, hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh cần được bảo quản đầy đủ và lưu giữ lâu dài tại văn phòng nhà trường (đối với những học sinh bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường xử lý) và lưu giữ tại sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học ở từng cấp học ( đối với những học sinh bị giáo viên chủ nhiệm lớp khiển trách trước lớp).

      Trên đây là hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với học sinh các trường phổ thông áp dụng thống nhất trong cả nước từ năm học 1987-1988. Những văn bản thông tư hướng dẫn trước đây trái với thông tư hướng dẫn này đều bãi bỏ.

      Các Sở giáo dục phải tổ chức phổ biến nhanh chóng và đầy đủ nội dung thông tư này tới các trường phổ thông để thi hành.

                                                   KT. Bộ Trưởng Bộ Giáo dục

                                                                Thứ trưởng

 

                                                                (đã ký)

                                                     Nghiêm Chưởng Châu

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 23:59
 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

ĐÁNH GIÁ - NHẬN ĐỊNH

Cong_thong_tin_tuyen_sinh

Thong_tin_tuyen_sinh

Huong_nghiep

De_thi-Dap_an_DH-CD

Tu_dien_Anh-Viet

Thi_thu_Dai_hoc

ĐỒNG HỒ

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay129
mod_vvisit_counterHôm qua164
mod_vvisit_counterTuần này129
mod_vvisit_counterTháng này5665
mod_vvisit_counterTất cả1043853

Online: 3
Hôm nay: 28/05/2018

LIÊN KẾT WEBSITE


Bạn đang ở: Home Văn bản - Thông báo Hướng dẫn khen thưởng và kỷ luật học sinh